Oznamy

Pôstne večery

Pôstne večery

Pozývame Vás na stíšenie v čase pôstu na tému o modlitbe.Kmecovci - predstavenie

Kmecovci - predstavenie

Noví kapláni v našom zboreSlužby Božie - Kedy? Kde?

Služby Božie - Kedy? Kde?

Informácie o konaní Služieb Božích v našom zbore.

Zemianske Kostoľany - Prievidza - Handlová - Nitrianske Pravno

Administrovanie zboru

Administrovanie zboru

Brat senior Marián Kaňuch 

Stretnutia v našom zbore - jeseň 2022

Stretnutia v našom zbore - jeseň 2022

Služby Božie a iné príležitosti v septembri a októbri 2022.

Organový koncert na SNP

Organový koncert na SNP

spolu s Konzervatóriom v Žiline pozývame na koncert do nášho kostola v Zemianskych Kostoľanoch 29.8.2022

Stretnutia v našom zbore - LETO 2022

Stretnutia v našom zbore - LETO 2022

Pozývame medzi nás každú nedeľu s kávičkou a rozhovormi po bohoslužbe a na Zborový deň na konci augusta

Spomienka na misionárov viery

Spomienka na misionárov viery

Služby Božie na sviatok vierozvestcov Slovanov 5.7.2022

12. júna slávnosť Konfirmácie

12. júna slávnosť Konfirmácie

V nedeľa Svätej Trojice boli spoločné služby Božie pri slávnosti Konfirmácie
v Prievidzi o 9:30 h.

Letná zborová opekačka v záhrade

Letná zborová opekačka v záhrade

Pozývame na otváracie podujatie nášho zborového leta

Oznamy 5.6.2022

Oznamy 5.6.2022

Materiály ku konfirmácii

Materiály ku konfirmácii

Materiál na prípravu ku konfirmačnej slávnosti.

Oznamy 22.05.2022

Oznamy 22.05.2022

Informácie a oznamy z diania v cirkevnom zbore.

Pašie a Veľkonočné sviatky 2022

Pašie a Veľkonočné sviatky 2022

Rozpis Služieb Božích na pašiové nedele, Veľký týždeň, a Veľkonočné sviatky 2022

POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY od ECAV na Slovensku

POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY od ECAV na Slovensku

Milé sestry a bratia, prinášame niekoľko možností ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou na Ukrajine.

Oznamy 6.2.2022

Oznamy 6.2.2022

Rozpis stretnutí na najbližší týždeň

Oznamy 30.1.2022

Oznamy 30.1.2022

Stretnutia v zbore a ďalšie oznamy v najbližšom čase.

Služby Božie a stretnutia v januári 2022

Služby Božie a stretnutia v januári 2022

Je dnešok plný znamení konca? Sú to znamenia nádeje!

Je dnešok plný znamení konca? Sú to znamenia nádeje!

1. adventná nedeľa

Z výročného konventu 2021

Z výročného konventu 2021

Čo zásadne schválil konvent v nedeľu 20.6.2021?

Zborový deň 2019

Zborový deň 2019

Byť svetlom sveta - Zborový deň v Prievidzi

Novšie
Strana 2 z 2