Biblické štúdium

12 učeníkov - podcast

12 učeníkov - podcast

Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov. 

Strana 1 z 1