Aktivity:

  • Služby Božie - nedele a sviatky 9.30 h.
  • Biblické štúdium - streda o 16.30 h. (september až jún).
  • Stretnutia mladých - sobota o 16.00 h. (okrem letných prázdnin)
  • Stretnutia mužov - 1x v mesiaci podľa rozpisu.
  • stretnutia žien - 1x v mesiaci podľa rozpisu


Nový kostol v Prievidzi bol posvätený na Nedeľu po Vstúpení v roku 1995. Dnes má už pevné miesto v životoch mnohých a stal sa súčasťou Zapotôčkov ako modrý kostol. Služby Božie sa konajú v nedeľu o 9.30 hod.

Na poschodí kostola je Galéria s obrazmi k 500. výročiu reformácie. Dá sa tam dostať vždy v nedeľu pred – alebo po Službách Božích.

Adresa: Tajovského 27, Prievidza

Nový evanjelický kostol na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi.