Podujatia november 2023

Podujatia november 2023

29.10.

21. po Sv. Troj.

Ne

11:15

SB Handlová 

31.10.
 
Pamiatka reformácie

Ut

17:00

večerné SB – ZK (Zemianske Kostoľany)

18:00

večerné SB - kostol PD (Prievidza)

01.11.
 
Sv. všetkých svätých

St

13:30

Stíšenie - ev. cintorín, Mariánsky vŕšok, PD

15:00

Cintorín ZK

4.11.

So

16:00

Mládež v kostole PD

5.11.
 
22. po Sv. Trojici

Ne

!09:30!

Pam. posvätenia chrámu Zem. Kostoľany 

11:15

SB Handlová so spoveďou a VP

9.11.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

10.11.

Pi

17:00

Zasadnutie Výboru vnút. a vonk. misie, ZK

11.11.

So

8:00

Chlapské raňajky, kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

12.11.
 
3. pred koncom cirkevného roka

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza so spoveďou a VP + detská besiedka

11:15

SB Nitrianske Pravno so spoveďou a VP, klub dôchodcov

16.11.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

18.11.

So

9:00

Konfirmačná príprava -  kostol PD

16:00

Mládež - kostol PD

19.11.
 
Predposledná nedeľa cirk. roka

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  + detská besiedka

11:15

SB Handlová 

22.11.

St

15:00

Biblická hodina Nekresťanská spiritualita – Ev. dom Handlová

16:30

Biblická hod. Alternatívna medicína – kostol PD

23.11.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Alternatívna medicína – fara ZK

25.11.

So

16:00

Mládež - kostol PD

26.11.
 
Posledná nedeľa cirk. roka

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza + detská besiedka

16:00

Chvíľka pre teba (ženy), kostol PD