Podujatia pôst - marec 2024

Podujatia pôst - marec 2024

28.2.

St

16:30

Biblická hod. Žalmy – kostol PD

29.2.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

2.3.

So

16:00

Mládež v kostole PD

3.3.
 3. pôstna

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza so spoveďou a VP + detská bes.

11:15

SB Nitrianske Pravno so spoveďou a VP, klub dôchodcov

6.3.

St

16:30

Biblická hod. Žalmy – kostol PD

7.3.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

8.3.

Pi

17:00

Výbor vnút. a vonk. misie – kostol PD

9.3.

So

8:00

Chlapské raňajky – kostol PD

9:30

Konfirmačná príprava – kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

10.3.
 
4. pôstna

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza + detská besiedka 

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

13.3.

St

16:30

Biblická hodina Žalmy – kostol PD

14.3.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

16.3.

So

16:00

Mládež – kostol PD

17.3.
 5. pôstna- Smrtná

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany PAŠIE

09:30

SB Prievidza  PAŠIE   + detská besiedka

20.3.

St

!18:00!

PRE TEBA – Kto hľadá, nájde – kostol PD

21.3.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

!18:00!

PRE TEBA – Kto hľadá, nájde – fara ZK

23.3.

So

9:00

Konfirmačná príprava – kostol PD

16:00

Mládež – kostol PD

24.3.

6. pôstna - Kvetná

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany  PAŠIE

09:30

SB Prievidza  PAŠIE

11:15

SB Handlová   PAŠIE

27.3.

St

16:30

Biblická hodina Žalmy – kostol PD

28.3. 

Zelený štvrtok

Št

16:30

Getsemanská“ mládež – kostol PD

18:00

Meditácie k Zelenému štvrtku, Večera Pánova, kostol PD