Územie cirkevného zboru tvorí okres Prievidza (Trenčiansky samosprávny kraj), v ktorom sú jednotlivé obce diaspory organizačne rozdelené do misijného a organizačného pôsobenia matkocirkvi Zemianske Kostoľany a filiálok Prievidza, Handlová a Nitrianske Pravno.

  • Matkocirkev Zemianske Kostoľany tvoria obec Zemianske Kostoľany a diaspora: Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Kamenec pod Vtáčnikom, Čavoj, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Horné Vestenice, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá.
  • Filiálka Prievidza misijne zastrešuje mesto Prievidzu a diasporu: Bojnice, Cigeľ, Kanianka, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lipník, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Opatovce nad Nitrou, Poruba, Sebedražie, Šútovce, Veľká Čausa.
  • Filiálka Nitrianske Pravno zastrešuje obec Nitrianske Pravno a diasporu: Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
  • Filiálka Handlová zastrešuje mesto Handlová a diasporuChrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno.
HandlováPrievidzaNitrianske PravnoZemianske Kostoľany
párna nedeľa 11.15 h.nedeľa 9.30 h.1. nepárna nedeľa 11.15 h.nedeľa 8.00 h.
Železničiarska 19Tajovského 27Klub dôchodcov
Dlhá 22
Partizánska 188/28
972 51  Handlová971 01  Prievidza972 13  Nitrianske Pravno972 43  Zemianske Kostoľany