Život prináša rôzne okolnosti. V rôznych situáciách a okolnostiach chceme ponúknuť pomocnú ruku. Či už rozhovorom, návštevou, spoveďou, alebo osobným zapojením.

Farár v zbore a ďalší spolupracovníci ponúkajú možnosť rozhovoru na duchovné témy, životné otázky, návštevu:

  • Osobná spoveď
  • Návštevná služba v domácnostiach
  • Návštevná služba v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb
  • Večera Pánova v domácnostiach
  • Manželské poradenstvo
  • Požehnanie domácnosti
  • Duchovné a pastorálne poradenstvo