Ocenená naša maturantka

Ocenená naša maturantka

Čerstvá absolventka Evanjelického gymnázia v Martine, Diana Urbáneková obdržala pri promócii maturantov spolu s ďalším spolužiakom Cenu riaditeľa za výborné študijné výsledky, rozvoj komunity a charakter. 


U mladej generácie potrebujeme vyzdvihovať ako pozitívne a správne poctivé úsilie, úprimný záujem o medziľudské vzťahy namiesto izolovaného individualizmu a dobrý charakter. Všetko to našej Dianke naďalej prajeme. Nech ju a všetkých tohtoročných absolventov stredných škôl inšpiruje Božia láska k autentickému a zmysluplnému životu. 

Na obrázku poďakovanie za ocenených.