Oznamy

Organ opravený po dvoch rokoch

Organ opravený po dvoch rokoch

Na radosť sestry kantorky a celého zboru zaznel prievidzský organ znova práve na Pamiatku posvätenia chrámu 21. mája.

Malinová 2023

Malinová 2023

Výlet do Malinovej

Podujatia máj 2023

Podujatia máj 2023

Pravidelné aj nepravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore. Bohoslužby, biblické hodiny, mládeže, chlapské raňajky, chvíľka pre ženy...

Chlapské raňajky 13.05.

Chlapské raňajky 13.05.

Približne raz mesačne, najbližšie 13.5., sa stretáva skupina mužov v prievidzskom kostole pri sobotných raňajkách a rozhovoroch. Pozývame!

Chvíľka pre teba!

Chvíľka pre teba!

Cirkevný zbor Zemianske Kostoľany pozýva všetky ženy do 60 rokov na stretnutie: Chvíľka pre teba! Čas určený len ženám, kde bude priestor aj na zdieľanie, oddych od povinností, duchovné povzbudenie a samozrejme i niečo pod zub. Milé dámy, ste srdečne vítané!

Podujatia od 15.4 do 8.5.

Podujatia od 15.4 do 8.5.

Pravidelné aj nepravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore. Bohoslužby, biblické hodiny, mládeže,chlapské raňajky...

Chlapské raňajky

Chlapské raňajky

Približne raz mesačne, najbližšie 15.4., sa stretáva skupina mužov v prievidzskom kostole pri sobotných raňajkách a rozhovoroch. Pozývame!

Veľkonočný pozdrav Cirkevného zboru

Veľkonočný pozdrav Cirkevného zboru

Getsemanská mládež

Getsemanská mládež

Aká bola posledná večera s Ježišom Kristom? Čo zažili učeníci?

Veľká noc 2023

Veľká noc 2023

Rozpis aktivít zboru počas Tichého týždňa a Veľkej noci.

Pôstne večery

Pôstne večery

Pozývame Vás na stíšenie v čase pôstu na tému o modlitbe.Kmecovci - predstavenie

Kmecovci - predstavenie

Noví kapláni v našom zboreSlužby Božie - Kedy? Kde?

Služby Božie - Kedy? Kde?

Informácie o konaní Služieb Božích v našom zbore.

Zemianske Kostoľany - Prievidza - Handlová - Nitrianske Pravno

Administrovanie zboru

Administrovanie zboru

Brat senior Marián Kaňuch 

Stretnutia v našom zbore - jeseň 2022

Stretnutia v našom zbore - jeseň 2022

Služby Božie a iné príležitosti v septembri a októbri 2022.

Organový koncert na SNP

Organový koncert na SNP

spolu s Konzervatóriom v Žiline pozývame na koncert do nášho kostola v Zemianskych Kostoľanoch 29.8.2022

Stretnutia v našom zbore - LETO 2022

Stretnutia v našom zbore - LETO 2022

Pozývame medzi nás každú nedeľu s kávičkou a rozhovormi po bohoslužbe a na Zborový deň na konci augusta

Spomienka na misionárov viery

Spomienka na misionárov viery

Služby Božie na sviatok vierozvestcov Slovanov 5.7.2022

12. júna slávnosť Konfirmácie

12. júna slávnosť Konfirmácie

V nedeľa Svätej Trojice boli spoločné služby Božie pri slávnosti Konfirmácie
v Prievidzi o 9:30 h.

Letná zborová opekačka v záhrade

Letná zborová opekačka v záhrade

Pozývame na otváracie podujatie nášho zborového leta

Oznamy 5.6.2022

Oznamy 5.6.2022

Materiály ku konfirmácii

Materiály ku konfirmácii

Materiál na prípravu ku konfirmačnej slávnosti.

Oznamy 22.05.2022

Oznamy 22.05.2022

Informácie a oznamy z diania v cirkevnom zbore.

Pašie a Veľkonočné sviatky 2022

Pašie a Veľkonočné sviatky 2022

Rozpis Služieb Božích na pašiové nedele, Veľký týždeň, a Veľkonočné sviatky 2022

POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY od ECAV na Slovensku

POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY od ECAV na Slovensku

Milé sestry a bratia, prinášame niekoľko možností ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou na Ukrajine.

Staršie
Strana 1 z 2