Zborový deň 2023

Zborový deň 2023

Dňa 2.septembra 2023 sme sa stretli vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch. Všetko bolo pripravené, stany, stoly, na konci záhrady už v kotle rozvoniaval pripravovaný guláš. Hostia zborového dňa kapela Podľa Božej mapy starostlivo ladili nástroje.
Zborový deň sa niesol v duchu príjemného spoločenstva, koncert skupiny, piesne i sprievodné slovo brata farára Dovalu bolo požehnaním pre všetkých prítomných.  Bratia a sestry potom strávili čas rozhovormi a zdieľaním sa, kým sa dovaril guláš. Pochutnali sme si na výbornom guláši ako aj na sladkých dobrotách, ktoré pripravili ochotné sestry zo zboru. Po kávičke a koláčikoch nasledovala prezentácia Lydky Krpelanovej, ktorá strávila štyri týždne v pôsobisku Martina Luthera. Absolvovala jazykový kurz, organizovaný spolkom Martina Luthera. Okrem fotografii zo spomínaného mesta nám ponúkla aj postrehy z návštevy miest Berlín, Postupim, Lipsko.
Nasledovalo ešte jedno prekvapenie rodiny Dovalových. Pripravili pre všetkých, veľkých i malých, bublinkovú show v podobe mega veľkých bublín. Zabávali sa všetci. Deti sa navyše dosýtosti vyskákali na skákacom hrade.
Plní duchovných a emotívných zážitkov sme sa rozchádzali ďakujúc za Božie požehnanie. Vďaka patrí  bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému uskutočneniu zborového dňa. Už dnes sa tešíme na nasledujúci zborový deň.

Galéria k článku

Miloš Krpelan