Sme spoločenstvom veriacich v Pána Ježiša Krista. Hlásime sa k hodnotám reformácie a našu vieru staviame na svedectve z Biblie, ktorá je pre nás meradlom, pravidlom a sprievodcom kresťanského života. Bibliu vykladáme a našu vieru vyznávame
v duchu vierovyznaní Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (pozri podstránku V čo veríme).

Počiatky evanjelikov v regióne Hornej Nitry a Prievidze sa datujú do polovice 16. storočia.

Náš cirkevný zbor ECAV Zemianske Kostoľany je nasledovníkom vzácnych koreňov viery našich predkov a evanjelikov, ktorí sem prišli hľadať svoj domov. I dnes je tento región domovom, mnohých, ktorých sem život zavial z rôznych kútov Slovenska. Preto aj to naše spoločenstvo je veľmi pestré a rôznorodé. Spoločne však tvoríme jeden zbor, ktorý pôsobí v celom okrese Prievidza.

Artikulárny kostol v Zemianskych Kostoľanoch z r. 1736 so zvonicou a areálom starého evanjelického cintorína.

Naša matkocirkev (historicky základ zboru) je v obci Zemianske Kostoľany, kde začiatkom 18. storočia postavili a v r. 1736 vysvätili artikulárny kostol potom, ako im predošlý bol v časoch rekatolizácie odobraný. Fíliálky zboru (ďalšie lokality našej služby) sú dnes Handlová, Prievidza a Nitrianske Pravno. Na tých miestach máme budovy, alebo miesta, kde sa stretávame k bohoslužbám, spoločenstvu a vyučovaniu z Biblie. Skôr než boli postavené alebo zakúpené iné priestory ako kostol v Zemianskych Kostoľanoch, všetci evanjelici z regiónu prichádzali na faru a do kostola práve sem.

Bývalý kostol v HandlovejDnešný evanjelický dom v Handlovej s modlitebňou

V Handlovej bol krátko po 2. sv. vojne postavený kostol, avšak pre budovateľské plány minulého režimu bol v 70-tych rokoch zbúraný. Dnes sa tam stretávame modlitebni v objekte rodinného domu, ktorý bol zakúpený v r.1988 vďaka pomoci Svetového luteránskeho zväzu.

Interiér prievidzkého kostola z r. 1995.

 V Prievidzi bola v povojnovom období taktiež snaha získať priestory, no tieto snahy poli postupne blokované najmä štátnymi orgánmi. V plánoch bola i modlitebňa na mieste pôvodnej židovskej synagógy, ale ani to sa nepodarilo. Po páde socializmu sa však ľady pohli a zboru sa podarilo získať v Prievidzi dom na Nedožerskej ceste a mestská fíliálka tak získala vlastnú modlitebňu. No pri tom to neskončilo. Oživili sa plány na kostol. Ten bol postavený na ul. J,G,. Tajovského (Zapotôčky) zo štedrosti zahraničných partnerov z USA a iných. Vysvätený bol na Nedeľu po vstúpení v roku 1995. 

V Nitrianskom Pravne sa k bohoslužbám stretávame v Klube dôchodcov na Dlhej ul. Táto časť zboru bola v minulosti súčasťou CZ Slovenské Pravno. No po vybudovaní zázemia v Prievidzi sa stal náš zbor bližším a táto filiálka sa pričlenila k nám.

Náš príbeh je dlhý už takmer 300 rokov, to však nemení nič na tom, že chceme byť dobrou komunitou aktívnych a otvorených ľudí. Nie sme len cirkvou a zborom žijúcim z minulosti. Žijeme tu a teraz. Trápia nás témy pastorálnej starostlivosti o starých a osamelých, postoj k životnému prostrediu, výchova mladej generácie, budovanie komunitného zázemia pre rodiny a pod. Pre viac pozri našu víziu, v čo veríme (Štatút).

Kde nás nájdete?

História zboru

Pozrite História zboru (pdf)