Podujatia apríl - máj

Podujatia apríl - máj

17.4.

St

16:30

Biblická hodina Žalm 51  – kostol PD

18.4. 

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina – fara ZK

19.4.

Pi

17:30

Výbor vnút. a vonk. misie – fara ZK

20.4.

So

8:30

Výlet na Vyšehrad pre mládež a rodiny 

21. 4. 

3. nedeľa po Veľkej noci

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany 

9:30

SB Prievidza 

11:15

SB Handlová 

24.4

St

16:30

Biblická hodina žalmy  – kostol PD

25.4.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina – fara ZK

28.4.

4. po Veľkej noci

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  

9:30

SB Prievidza  + detská besiedka

1.5.

St

7:00 – 18:00

Autobusový zájazd - Haluzice

2.5.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

4.5.

So

9:00

Konfirmačná príprava – fara  ZK

5.5.

5. po Veľkej noci

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  so spoveďou a VP

9:30

SB Prievidza  so spoveďou a VP + detská besiedka

11:15

SB Handlová so spoveďou a VP

9.5.

Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Št

17:00

Večerné SB Zem. Kostoľany

18:00

Večerné SB Prievidza

12.5.
 Nedeľa po Vstúpení. Deň matiek

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany

9:30

SB Prievidza + detská besiedka

11:15

SB Nitrianske Pravno + spoveď a VP, klub dôchodcov

15.5.

St

16:30

Biblická hodina žalmy  – kostol PD

16.5.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

18.5.

So

8:00

Chlapské raňajky – kostol PD

9:30

Konfirmačná príprava – kostol PD