Seniorátne stretnutie služobníkov TUS

Seniorátne stretnutie služobníkov TUS

Seniorátne stretnutie služobníkov Turčianskeho seniorátu sa uskutočnilo 1.10.2023 o 15:00 hod. v evanjelickom kostole v Žiline. Z nášho zboru sa zúčastnili brat farár Martin Kmec a sestry Božena Kohútová, Iveta Krpelanová, Dianka Urbáneková a bratia Miloš Krpelan a Ján Kuneš.
Na úvod stretnutia nás privítal brat seniorátny dozorca Ivan Trepáč. Spev piesní doprevádzala hudobná skupina z cirkevného zboru Háj. Po úvodnej modlitbe nasledovala inšpirujúca prednáška brata seniora Mariána Kaňucha: Prekvapivo predvídateľný život. Rozprával o dekádach človeka, o perspektívach života, o tom, kam sa má uberať ľudský život. Každá dekáda mala kľúčové slovo, kľúčovú otázku a charakteristické znaky daného obdobia. Bolo veľmi zaujímavé porovnávať jednotlivé dekády s realitou. Podľa môjho názoru tam bolo veľa pravdivých a zhodných vecí. Po prednáške nasledovali modlitby dobrovoľníkov.
Po tejto úvodnej časti bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie a čas na zdieľanie sa navzájom.
V druhej časti sme sa premiestnili do blízkej jazykovej školy, kde boli pripravené štyri semináre. Rozdelili sme sa podľa záujmu.
Stretnutie sa skončilo po skončení jednotlivých seminárov, odchádzali sme povzbudení a posilnení Božím slovom i spoločenstvom bratov a sestier. Chvála Mu za to.