Oltár Svätej Trojice v artikulárnom kostole v Zem. Kostoľanoch (2. pol. 17. storočia)

Služby Božie sú hlavným stretnutím spoločenstva cirkevného zboru spravidla v nedeľu a na sviatky, prípadne iné príležitosti.

Službami Božími sa nazývajú preto, lebo je to Boh, ktorý slúži svojou milosťou a teda názov je odvodený od služby Boha nie od služby človeka Bohu.

Nedeľa

Zemianske KostoľanyPrievidzaHandlováNitrianske Pravno
Ev. kostol - Partizánska 29Ev. kostol - J. G. Tajovského 27Modlitebňa - Železničiarska 19Klub dôchodcov - Dlhá 22
8.00 h.9.30 h.párny týždeň 11.15 h.1. nepárny týždeň 
11.15 h.


Večera Pánova je spravidla prisluhovaná na Službách Božích 1. nedeľu v mesiaci a nasledujúcu nedeľu na mieste, kde 1. nedeľu vmesiaci Služby Božie neboli..

Služby Božie na výročité slávnosti (1. slávnosť vianočná, 1. slávnosť veľkonočná a 1. slávnosť svätodušná) sa snažíme konať na všetkých bohoslužobných miestach.

Služby Božie mimo nedele v štátny sviatok sa konajú v Zem. Kostoľanoch a Prievidzi v dopoludňajšom čase ako v nedeľu.

Služby Božie mimo nedele v na sviatky určené agendou (ktoré nie sú štátnym sviatkom (Reformácia, Petra a Pavla, Vstúpenie a pod.) sú v Zem. Kostoľanoch a Prievidzi v podvečerných hodinách.

Počas adventu a pôstu sa konajú stredtýždňové Služby Božie v Zem. Kostoľanoch v podvečerných hodinách.