Zborový zájazd 2023

Zborový zájazd 2023

Hronsek - Radvaň - Hrochoť. To sú destinácie októbrového zájazdu z nášho cirkevného zboru. S podporou obce Zemianske Kostoľany sa 21.10. vybrala skupina výletníkov na návštevu za históriou, osobnosťami, ale aj spoločnosťou spoluveriacich z cirkevného zboru Hrochoť.


Hronsek - Radvaň - Hrochoť. To sú destinácie októbrového zájazdu z nášho cirkevného zboru. S podporou obce Zemianske Kostoľany sa 21.10. vybrala skupina výletníkov na návštevu za históriou, osobnosťami, ale aj spoločnosťou spoluveriacich z cirkevného zboru Hrochoť.

Videli vzácnu stavu dreveného kostola v Hronseku, postaveného na základe povolenia snemu v Šoproni roku 1681. Volá sa podľa jednej artikuly, zákonného článku z tohto snemu. V Hronseku navštívili aj ďalšiu pamiatku, Vodný hrad.
V Radvani šli na cintorín k hrobu Andreja Sládkoviča, ktorý bol v Radvani evanjelickým farárom a zomrel tu vo veku 52 rokov 26.4.1872.
Poslednou zastávkou bol cirkevný zbor Hrochoť, kde sa účastníkom zájazdu dostalo naozaj bratsko-sesterského prijatia, ako vidieť na fotkách v galérii k článku.

Veríme, že aj budúci rok nájdeme zaujímavé miesta na výlet a tešíme sa na Vašu účasť. Naše podujatia sú otvorené verejnosti.

Galéria k článku

Farský úrad