Predsedníctvo cirkevného zboru

Mgr. Marián Kaňuch, PhD. - administrátor zboru


Mobil: 0918 828 332

E-mail: ecavza@ecavza.sk 

- senior Turčianskeho seniorátu

Štefan Hurný - zborový dozorca

Mobil: 0905 410 561

E-mail: stefan.hurny11@gmail.com

- funkčné obdobie dozorcu 2019 - 2025

- slúži aj ako náhradný člen seniorátneho presbyterstva TUS a člen dištriktuálneho konventu VDPresbyterstvo
 • (1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a ďalší funkcionári určení štatútom a zboroví presbyteri.
 • (2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy: a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu; b) rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru; c) rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny; d) dojednáva vokátory zborových predstaviteľov; e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.
 • (3) Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Členovia presbyterstva

MenoFunkciaTelefónne čísloMandát do roku
-zborový farár CZ
-
Štefan Hurnýzborový dozorca
2025
Mgr. Martin Kmeczborový kaplán0948 505 561
Mgr. Miroslava Kmecovázborový kaplán0944 288 998-
Ing. Marta Šuňalovázástupkyňa zborového dozorcu
2025
Ing. Ivan Jungazborový kurátor0915 867 0932024
Božena Kohútovámatkocirkevná kurátorka0915 512 5172025
Ing. Bohuslav Eľkofiliálny kurátor Prievidza0904 249 4892025
filiálny kurátor Handlová
Tatiana JuhanováHandlová0910 235 7312023
Ľudmila WagnerováHandlová0903 296 1232023
Nitrianske Pravno
Miloš KrpelanNitrianske Pravno0915 472 5762023
Jozef KarolaPrievidza0915 601 7792023
Ing. Peter MajeríkPrievidza0904 488 1742023
Marek MěrkaPrievidza0918 225 4512023
Mária MikulášováPrievidza0907 599 3682023
--Prievidza----
--Prievidza--2023
Štefan RuttmarPrievidza0908 586 2872025
Renáta BartováZemianske Kostoľany0915 145 1522023
Judita BoškováZemianske Kostoľany046/546 68 982023
Ing. Ján KunešZemianske Kostoľany0919 222 0272025
Jarmila MlčúchováZemianske Kostoľany0902 086 2142023
Zemianske Kostoľany
Ing. Vladimír PlachýZemianske Kostoľany
2025
Anna SýkorováZemianske Kostoľany0944 381 6562023

Poradné orgány presbyterstva

 • Výbor vnútornej a vonkajšej misie
  • Miloš Krpelan, predseda
  • Iveta Krpelanová
  • Marek Měrka
  • Ivan Junga 
  • Štefan Ruttmar
  • Anna Lechtová
  • Anna Sýkorová
  • Tatiana Juhanová
  • Ľudmila Wagnerová
 • Hospodársky výbor
  • Ivan Junga, zborový kurátor - predseda výboru
  • Štefan Hurný, zborový dozorca - podpredseda výboru
  • Bohuslav Eľko, filálny Kurátor Prievidza
  • Božena Kohútová, matkocirkevná kurátorka
  • Renáta Bartová, zborová pokladníčka
  • Marta Šuňalová, zborová účtovníčka
  • Ján Kuneš
 • Mediálny výbor
  • Peter Majerík, predseda
  • Tatiana Juhanová
  • Ľudmila Wagnerová
  • Vladimír Plachý
 • Revízny výbor
  • Jozef Karola, predseda
  • Mária Mikulášová

Kantori

Ivana KrpelanováPrievidza
Lýdia KrpelanováPrievidza
Ing. Marta ŠuňalováZemianske Kostoľany

Delegáti na seniorálny konvent

Ing. Ján Kuneš
Miloš Krpelan
-- (náhradník)