Farár a spolupracovníci

Duchovný zboru

Emil Hankovský, námestný farár

"Som predovšetkým manžel a otec, ak je na to čas, tak rad fotím, čítam a tvorím. Pochádzam dedinky Lukavica pri Bardejove. Teológiu som študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. S rodinou žijeme na fare v Zemianskych Kostoľanoch a slúžim ako kňaz a duchovný v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v okrese Prievidza. Tu zabezpečujem evanjelické Služby Božie či pohreby, biblické vyučovanie, pastorálne rozhovory a iné potreby veriacich. Od roku 2021 som tiež členom Ekumenického výboru ECAV."


Predsedníctvo cirkevného zboru


MenoTelefónne čísloMandát do roku
Námestný farárMgr. Emil Hankovský0950 598 396
Zborový dozorcaŠtefan Hurný0905 410 5612025

Presbyterstvo

  • (1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a ďalší funkcionári určený štatútom a zboroví presbyteri.
  • (2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy: a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu; b) rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru; c) rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny; d) dojednáva vokátory zborových predstaviteľov; e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.
  • (3) Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Členovia presbyterstva

MenoFunkciaTelefónne čísloMandát do roku
Mgr. Emil Hankovskýnámestný farár CZ0950 598 396
Štefan Hurnýzborový dozorca
2025
zborový kaplán
Ing. Marta Šuňalovázástupkyňa zborového dozorcu
2025
Ing. Ivan Jungazborový kurátor0915 867 0932024
Božena Kohútovámatkocirkevná kurátorka0915 512 5172025
Ing. Bohuslav Eľkofiliálny kurátor Prievidza0904 249 4892025
filiálny kurátor Handlová
Tatiana JuhanováHandlová0910 235 7312023
Ľudmila WagnerováHandlová0903 296 1232023
Nitrianske Pravno
Miloš KrpelanNitrianske Pravno0915 472 5762023
Jozef KarolaPrievidza0915 601 7792023
Ing. Peter MajeríkPrievidza0904 488 1742023
Marek MěrkaPrievidza0918 225 4512023
Mária MikulášováPrievidza0907 599 3682023
--Prievidza----
Ján PilchPrievidza0948 666 3622023
Štefan RuttmarPrievidza0908 586 2872025
Renáta BartováZemianske Kostoľany0915 145 1522023
Judita BoškováZemianske Kostoľany046/546 68 982023
Ing. Ján KunešZemianske Kostoľany0919 222 0272025
Jarmila MlčúchováZemianske Kostoľany0902 086 2142023
Zemianske Kostoľany
Ing. Vladimír PlachýZemianske Kostoľany
2025
Anna SýkorováZemianske Kostoľany0944 381 6562023

Poradné orgány presbyterstva

  • Výbor vnútornej a vonkajšej misie
  • Výbor zborovej diakonie (zatiaľ nebol zriadený)
  • Hospodársky výbor
  • Revízny výbor

Kantori

Ivana KrpelanováPrievidza
Lýdia KrpelanováPrievidza
Ing. Marta ŠuňalováZemianske Kostoľany
Barbora HankovskáZemianske Kostoľany

Delegáti na seniorálny konvent

Ing. Ján Kuneš
Miloš Krpelan
-- (náhradník)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.