Zemianske Kostoľany

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany
Adresa Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO 31938167
DIČ 2021260791
IBAN SK9102000000000036432382
Telefónne číslo +421 46 548 86 08, +421 918 828 332
E-mail fara@ecavprievidza.sk, zem.kostolany@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavprievidza.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavprievidza/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Martin Kmec , +421 948 505 561 , zem.kostolany@ecav.sk
Zborová kaplánka: Mgr. Miroslava Kmecová , +421 944 288 998 , miroslavaferencova@gmail.com
Zborový dozorca: Štefan Hurný
Kantorka: Lýdia Krpelanová
Kantorka: Ivana Krpelanová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.00 hod. v Zemianskych Kostoľanoch a o 9.30 hod. v Prievidzi. SB sú v párny týždeň o 11.15 hod. v Evanjelickom dome v Handlovej. SB sú 1x mesačne podľa dohody v Nitrianskom Pravne a každý párny štvrtok o 13.00 hod. v Zariadení pre seniorov Prievidza.

Mgr. Miroslava Kmecová, kaplánka v CZ Zemianske Kostoľany je na rodičovskej dovolenke.