Zemianske Kostoľany

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany
Adresa Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO 31938167
DIČ 2021260791
IBAN SK9102000000000036432382
Telefónne číslo +421 46 548 86 08, +421 950 598 396
E-mail fara@ecavprievidza.sk, zem.kostolany@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavprievidza.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavprievidza/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Emil Hankovský , +421 950 598 396 , fara@ecavprievidza.sk
Zborový dozorca: Štefan Hurný
Kantorka: Lýdia Krpelanová
Kantorka: Ivana Krpelanová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu:

- o 8:00 v kostole Zemianskych Kostoľanoch a o 9:30 v kostole Prievidzi.

- v párny týždeň o 13:00 v Evanjelickom dome v Handlovej a v nepárny týždeň o 11.15 v v Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne.