Plán podujatí október

Plán podujatí október

1.10.

17. po Sv. Troj.

Ne

11:15

SB Nitrianske Pravno, klub dôchodcov – spoveď a Večera Pánova (VP)

4.10.

St

16:30

Biblická hodina – kostol PD

5.10.

Št

13:00

Brigáda pri kostole Zem. Kostoľany (ZK)

17:00

Biblická hodina – fara ZK

7.10.

So

12:30

Konfirmačná príprava, kostol Prievidza (PD)

13:30

Hroznová párty detí, kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

8.10.
 18. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany

09:30

SB Prievidza + detská besiedka

11:15

SB Handlová so spoveďou a VP

11.10.

St

16:30

Biblická hodina – kostol PD

12.10.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina – fara ZK

14.10.

So

8:00

Chlapské raňajky, kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

15.10.
 
19. po Sv. Troj.

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza + detská besiedka

18.10.

St

16:30

Biblická hodina – kostol PD

19.10.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina – fara ZK

20.10.

Pi

17:00

Turčianska mládež Martin

21.10.

So

 

Autobusový zájazd Zvolen, Hronsek, ...

9:00

Konfirmačná príprava, kostol Prievidza (PD)

22.10.
 
20. po Sv. Troj.

Ne

09:30

! SB Prievidza ÚVOD PRESBYTEROV ! 

16:00

Chvíľka pre teba (ženy)

25.10.

St

16:30

Biblická hodina – kostol PD

26.10.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina – fara ZK

28.10.

So

16:00

Mládež,  kostol PD

29.10.

21. po Sv. Troj.

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  + detská besiedka

11:15

SB Handlová