Zvolený zborový farár

Zvolený zborový farár

Na volebnom konvente 8.8.2021 v Prievidzi bol br. farár Emil Hankovský zvolený ako zborový farár.

Presbyterstvo cirkevného zboru na svojom zasadnutí na začiatku júla pozvalo br. farára ako jediného kandidáta na funkciu zborového farára v CZ Zemianske Kostoľany. Br. farár Emil Hankovský kandidatúru prijal a 8. augusta bol na volebnom konvente, ktorého sa zúčastnilo 45 konventuálov, zvolený počtom hlasov 44. Voči výsledkom volieb je možné sa odvolať v lehote 15 dní. 

Emil Hankovský ukončil štúdium teológie na EBF UK v Bratislave v roku 2018 a hneď po ordinácii nastúpil ako kaplán do nášho cirkevného zboru. Pôsobí tu odvtedy nepretržite aj s manželkou. Farársku skúšku zložil v októbri 2020.

Predsedníctvo aj presbyterstvo cirkevného zboru vyprosujú pre br. farára Božie požehnanie, múdrosť a silu do neľahkej ale vzácnej duchovnej služby.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.