Štedrý večer

Štedrý večer

Služby Božie v režime OP

Handlová 14.00 h. modlitebňa

Prievidza 15.15 h. (iba už prihlásení) a 16.15 h. bez prihlásenia - môžete prísť

Zemianske Kostoľany 17.30 h.