Pobožnosť na pamiatku zosnulých

Pobožnosť na pamiatku zosnulých

1. november 2021 o 10.00 hod. na starom evanjelickom cintoríne v Prievidzi.

Pozývame vás na modlitebné stretnutie pri príležitosti pamiatky zosnulých. Stretneme sa pred domom smútku v Prievidzi o 10.00 h. a spoločne v sprievode sa presunieme na starý evanjelický cintorín, kde zapálime sviečky, pomodlime sa pri pobožnosti.

Stretnutie prebehne v exteriéri za platných pandemických opatrení. Potrebné prekrytie dýchacích ciest a odstupy.