Pamiatka posvätenia v matkocirkvi

Pamiatka posvätenia v matkocirkvi

Zemianske Kostoľany si 7.11.2021 budú pripomínať 285. výročie posvätenia evanjelického kostola.

Slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou a so spoveďou začnú v Zem. Kostoľanoch o 9.30 h. Budú to jediné služby Božie v zbore v danú nedeľu.

Hosťom a kazateľom tejto pamiatky posvätenia kostola je brat generálny biskup Ivan Eľko. Vystúpi aj zborový spevokol.

Tešíme sa na spoločné strávený čas pri tejto pre celý náš cirkevný zbor vzácnej príležitosti, aj na sestry a bratov z Prievidze a okolia.


Opatrenia?

Pre všetkých zúčastnených budú v režime OTP (Očkovaní, testovaní, prekonaní) podľa COVID automatu. Po naplnení vnútornej kapacity 25 os. bude možné obsadiť pred kostolom vyhradený stan. 

Počas celého stretnutia je v areáli kostola a fary povinné prekrytie nosa a úst respirátorom aj v exteriéri. Zúčastnení sa budú zapisovať podľa zvyku do zoznamu zúčastnených.