Oznamy 6.2.2022

Oznamy 6.2.2022

Rozpis stretnutí na najbližší týždeň

Stretnutia v zbore osobne len v režime OP

09.02.´22STREDA16.00 h.Biblické štúdium, kostol v Prievidzi
10.02.´22ŠTVRTOK13.00 h. Brigáda vo farskej záhrade, Zemianske Kostoľany


16.00 h.Biblické štúdium, fara Zemianske Kostoľany
11.02.´22PIATOK14.00 h.Náboženská výchova na fare v Prievidzi
12.02.´22
SOBOTA
09.00 h.Konfirmandi online


17.00 h. Stretnutie mládeže - fara v Z. Kostoľanoch
13.02.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany

Deviatnik09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza


13.00 h.Nešporné Služby Božie, modlitebňa Handlová


14.45 h.Nešporné Služby Božie, klub dôchodcov Nitrianske Pravno


18.00 h.Rodinná pobožnosť online