Oznamy 30.1.2022

Oznamy 30.1.2022

Stretnutia v zbore a ďalšie oznamy v najbližšom čase.

Stretnutia v zbore osobne len v režime OP

02.02.´22STREDA16.00 h.Biblické štúdium, kostol v Prievidzi
03.02.´22ŠTVRTOK13.00 h. Brigáda vo farskej záhrade, Zemianske Kostoľany


16.00 h.Biblické štúdium, fara Zemianske Kostoľany
04.02.´22PIATOK14.00 h.Náboženská výchova na fare v Prievidzi
05.02.´22SOBOTA17.00 h. Stretnutie mládeže online
06.02.´22NEDEĽA8.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany


9.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza


13.00 h.Nešporné Služby Božie, modlitebňa Handlová


14.45 h.Nešporné Služby Božie, klub dôchodcov Nitrianske Pravno


18.00 h.Rodinná pobožnosť online