Oznamy 29.8.2021

Oznamy 29.8.2021

Aktivity v týždni:

Služby Božie – 13. nedeľa po Sv. Trojici

NEDEĽA  298.´21    8.00 h.  Zem. Kostoľany

                                 9.30 h.  Prievidza

Večera Pánova         11.15 h.  Handlová

------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 029.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

------------------------------------------------------------------

Biblická hodina - KOSTOĽANY

ŠTVRTOK 029.´21    17.00 h.  Zem. Kostoľany

-------------------------------------------------------------------

Spevokol

ŠTVRTOK 029.´21    18.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Stretnutie výboru misie

PIATOK 039.´21    17.00 h.  Prievidza – kostol

----------------------------------------------------------------------

Stretnutie mládeže

SOBOTA 049.´21    17.00 h.  Prievidza – kostol

----------------------------------------------------------------------

Služby Božie – 14. nedeľa po Sv. trojici

NEDEĽA  59.´21        8.00 h.  Zem. Kostoľany

Požehnanie na           9.30 h.  Prievidza

začiatku šk. roka       11.15 h.  Nit. Pravno (s VP)

------------------------------------------------------------------

Biblická hodina - PRIEVIDZA

STREDA 89.´21    16.00 h.  Prievidza - kostol

-------------------------------------------------------------------

Spevokol

STREDA 8. 9.´21    18.00 h.    Zem. Kostoľany

-------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 99.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

-------------------------------------------------------------------

Biblická hodina - KOSTOĽANY

ŠTVRTOK 99.´21    17.00 h.  Zem. Kostoľany

-------------------------------------------------------------------

Služby Božie – 15. nedeľa po Sv. Trojici

NEDEĽA  129.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

                                   9.30 h.  Prievidza

                                  11.15 h.  Handlová

------------------------------------------------------------------

Oznamy:

- Od septembra začíname s Biblickými hodinami pre dospelých v Prievidzi v stredu o 16.00 h. a po novom aj v Zem. Kostoľanoch vo štvrtok po brigáde o 17.00 h. 

- Od septembra ponúkame rodičom a starým rodičom školopovinných detí možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva ako krúžok ponúkaný bratom farárom na fare. Ponúkané predbežné termíny: streda o 14.00 h. piatok o 14.00 hod. Miestom vyučovania je farský úrad v Prievidzi. Termín prihlásenia je do 19.9. u br. farára 0950 598 396.

Upozorňujeme, že všetky stretnutia sa budú riadiť podľa aktuálne platných nariadení covid automatu. O režime opatrení bude rozhodovať predsedníctvo CZ (otvorené pre základ/ OTP/ očkovaní).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.