Oznamy 27.6.2021

Oznamy 27.6.2021

I N F O L I S T

ECAV ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Spájame evanjelikov v okrese Prievidza

Platné opatrenia: od 28.6. do 4.7.:

Podľa COVID Automatu – zelený okres – stupeň monitorovania


Aktivity v týždni:

Služby Božie

NEDEĽA  27. 6.´21    8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

            11.15 h.  Nit. Pravno

Rodinne spol.    18.00 h.  online

------------------------------------------------------------------

Záverečné Biblické štúdium pre letom

STREDA  30. 6.´21     16.00 h.  Prievidza

----------------------------------------------------------------------Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 17.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Služby Božie s Večerou Pánovou

NEDEĽA  47.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

           11.15 h.  Handlová

------------------------------------------------------------------

Služby Božie na Cyrila a Metoda so spomienkou na Jána Husa

PONDELOK  57.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

----------------------------------------------------------------------Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 87.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Služby Božie s Večerou Pánovou

NEDEĽA  117.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

            11.15 h.  Nit. Pravno (VP)

----------------------------------------------------------------------

Oznamy:

- Oznamujeme, že zborový konvent na svojom zasadnutí 20.6. stanovil výšku cirkevného príspevku od 1.1. 2021 na 30€ pre dospelého člena na rok a 10€ pre deti do 18 rokov a študentov. Preto prosíme tých, ktorí už cirkevný príspevok uhrádzali vo výške stanovej nej v roku 2020, aby doplatili cirkevný príspevok v druhej splátke do 30.9.2021. Cirkevný príspevok je možné uhradiť osobne na fare, pred Službami Božími alebo prevodom na účet podľa pokynov na webovej stránke zboru – a to naraz alebo v dvoch splátkach.

- Od 4.7. pozývame vzhľadom na lepšiu pandemickú situáciu k posedeniu pri káve a občerstvení po Službách Božích na všetkých miestach, kde sa stretávame. Budeme radi, ak prispejete koláčikmi, či keksami alebo službou pri príprave. 

---------------------------

- Mládežnícky výlet pre konfirmandov a mládežníkov 26. - 29.7. 2021 – Tisovec. Info a prihlasovanie u farára. Príspevok na výlet je 40€ (v prípade súrodencov je príspevok na dvoch 70€).

- Do augusta je možnosť prihlásiť deti vo veku 6 – 14 rokov aj na Denný kresťanský tábor – Veľké egyptské dobrodružstvo – 16. - 20. 8. 2021 – miestom konania bude kostol v Prievidzi. Všetky informácie na prihláškach v kostole a na webe zboru, kde sa dá online prihlásiť. Príspevok za 1 dieťa je 30€, v prípade 2 súrodencov a 50€.

---------------------------

Milodary:

- Sestra Elena Poláčiková z Nit. Pravna venovala 13.6. pri 10 výročí úmrtia sestry a pri spomienke na rodičov milodar 50€.

- Brat Milan Lovčický z vďaky Pánu Bohu pri príležitosti narodenín venoval 20.6. milodar 50€.

- Brat Jaroslav Antala venoval 27.6. z vďaky Pánu Bohu pri príležitosti 90 narodenín milodar 100€.

---------------------------

- Ofery 20.6.: Prievidza 159,40€.


Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme, Pán Boh nech ich vynahradí svojim požehnaním.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.