Oznamy 25.7.2021

Oznamy 25.7.2021

Rozpis stretnutí na najbližšie týždne a oznamy pre cirkevný zbor.

I N F O L I S T

ECAV ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Spájame evanjelikov v okrese Prievidza

Platné opatrenia: od 26.7 do 1.8.:

Podľa COVID Automatu – zelený okres – stupeň monitorovania


Aktivity v týždni:

Služby Božie – 8. nedeľa po Trojici

NEDEĽA  257.´21    8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

            11.15 h.  Nit. Pravno

------------------------------------------------------------------

Mládežnícky Sleepover na fare

STREDA 287.´21 od 09.00 h.  Prievidza

------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 297.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

-------------------------------------------------------------------

Služby Božie – 9. nedeľa po Trojici

NEDEĽA  18.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

Spoveď          9.30 h.  Prievidza

Večera Pánova     11.15 h.  Handlová

------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 058.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

-------------------------------------------------------------------

Služby Božie – 8. nedeľa po Trojici

NEDEĽA  88.´21     9.30 h.  Prievidza

Volebný konvent

- generálny dozorca, zborový farár

----------------------------------------------------------------------

Oznamy:

- Zborové presbyterstvo sa na svojom zasadnutí 6.7.2021 rozhodlo obsadiť miesto zborového farára pozvaním jedného kandidáta. Zároveň ako kandidáta pozvalo doterajšieho námestného farára, Mgr. Emila Hankovského. Po odobrení dištriktuálnym biskupom bude zvolaný volebný konvent. Predbežný dátum voľby zborového farára je 8.8.2021.

- Zborové presbyterstvo zvoláva volebný konvent na uprázdnené miesto generálneho dozorcu ECAV. Konvent sa uskutoční 8.8.2021 na spoločných Službách Božích o 9.30 h. v Prievidzi.

- Vzhľadom na lepšiu pandemickú situáciu pozývame k spoločenstvu pri káve a občerstvení po Službách Božích na všetkých miestach, kde sa stretávame. Budeme radi, ak prispejete koláčikmi, či keksami alebo službou pri príprave. 

- Mládežnícky SLEEPOVER na fare. Info a prihlasovanie na www.ecavprievidza.sk. Príspevok na výlet je 10€.

- Do augusta je možnosť prihlásiť deti vo veku 6 – 14 rokov aj na Denný kresťanský tábor – Veľké egyptské dobrodružstvo – 16. - 20. 8. 2021 – miestom konania bude kostol v Prievidzi. Všetky informácie na prihláškach v kostole a na webe zboru, kde sa dá online prihlásiť. Príspevok za 1 dieťa je 30€, v prípade 2 súrodencov 50€.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.