Oznamy 22.05.2022

Oznamy 22.05.2022

Informácie a oznamy z diania v cirkevnom zbore.
V sobotu 14.05.2022 sme krstom svätým do cirkvi prijali Dianu Jurkovú z Bratislavy a Tomáša Lehockého z Prievidze.
Evanjelicko-kresťanským spôsobom sme požehnali manželstvo Lenke Jurkovej r. Miklíkovej a Františkovi Jurekovi z Bartislavy. Rodina venovala pri príležitosti krstov a požehnania manželstva milodar 60€. 

Pohrebom sme sa vo štvrtok 19.5.2022 rozlúčili s Ľubicou Jánošíkovou, r. Brezinová z Prievidze, ktorá zomrela vo veku 76.

V piatok 20.5.2022 sme uložili urnu sestry Milice Gedeonovej r. Linhartovej z ČR, ktorej pozostalá rodina žije v Bojniciach. Zomrela vo veku 78 rokov. Rodina Linhartová venovala pri uložení urny milodar 20€.

Biblické štúdium v stredu 25.5.2022 v Prievidzi nebude.

Vo štvrtok 26.5.2022 na Vstúpenie Krista Pána na nebo budú Služby Božie v Prievidzi o 16.30 h. a v Zemianskych Kostoľanoch o 18.00 h.

V Nedeľu po vstúpení budú v Prievidzi Služby Božie s pamiatkou posvätenia chrámu.

Za vaša milodary a ofery ďakujeme.