Oznamy 19.9.2021

Oznamy 19.9.2021

Informácie o živote zboru.

22.9. - STREDA:
16.00 h. Biblické štúdium v kostole v Prievidzi (9. a 10. Božie prikázanie)


23.9. - ŠTVRTOK:

17.00 h. Biblické štúdium v kostole Zemianske Kostoľany (2. prosba Otče náš)

18.00 h. Nácvik spevokolu v kostole Zemianske Kostoľany

25.9. - SOBOTA:
9.00 h. Vyučovanie konfirmandov v kostole v Prievidzi
17.00 h. Stretnutie mládeže v kostole v Prievidzi

26.9. - NEDEĽA:
8.00 h. Služby Božie Zemianske Kostoľany (aj online na YouTube)
9.30 h. Služby Božie Prievidza s Krstom svätým
11.15 h. Služby Božie Handlová

3.10. budeme ďakovať za úrody zeme, pripomenieme si Božie stvorenie prvkami ekumenickej liturgie k obdobiu Čas stvorenia 2021 a pozvaní ste aj k Spovedi a Večeri Pánovej.

Zároveň bude brat farár poobede prisluhovať Večeru Pánovu po domácnostiach tým, ktorí o to požiadajú a nemôžu prísť do kostola. Prosím o telefonické nahlásenie.

V Zemianskych Kostoľanoch a Prievidzi platia opatrenia pre vstup všetkých bez testu a očkovania. V Handlovej len OTP.