Oznamy 13.6.2021

Oznamy 13.6.2021

Pozrite si oznamy pre najbližšie obdobie. Termíny našich stretnutí, pozvánky na naše letné tábory alebo informácie o milodaroch.

I N F O L I S T

ECAV ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Spájame evanjelikov v okrese Prievidza

Platné opatrenia: od 14.6. do 20.6.:

Podľa COVID Automatu – I. stupeň ostražitosti


Aktivity v týždni:

Služby Božie

NEDEĽA  13. 6.´21 8.00 h.  Zem. Kostoľany

          9.30 h.  Prievidza

        11.15 h.  Nit. Pravno (VP)

Rodinne spol.    18.00 h.  online

----------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 17. 6.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Stretnutie mládeže v zborovej sieni kostola

SOBOTA 19. 6.´21  17.00 h.  Prievidza

----------------------------------------------------------------------

Služby Božie a výročný zborový konvent 

NEDEĽA 20. 6.´21 9.30 h.  Prievidza (Deň otcov)

------------------------------------------------------------------

Záverečné biblické štúdium pred letom

STREDA  23. 6.´21 16.00 h.  Prievidza

----------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 24. 6.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Záverečný test konfirmandov 1. ročník

SOBOTA 26.6 .´21    9.30 h. kostol v Prievidzi

----------------------------------------------------------------------

Stretnutie mládeže v zborovej sieni kostola

SOBOTA 26. 6.´21  17.00 h.  Prievidza

-----------------------------------------------------------------------

Služby Božie na záver školského roka

NEDEĽA  27. 6.´21 8.00 h.  Zem. Kostoľany

                       9.30 h. Prievidza

                   11.15 h.  Nit. Pravno

Rodinne spol.          18.00 h. kostol v Prievidzi

Oznamy:

- Zb. presbyterstvo zvoláva zasadnutie výročného zborového konventu v nedeľu 20.6.2021 počas Služieb Božích so začiatkom o 9.30 h. v Prievidzi.

Konfirmandi v prvom ročníku budú písať záverečný test 26.6. o 9.30 h. v kostole v Prievidzi.

---------------------------

- Mládežnícky výlet pre konfirmandov a mládežníkov 26. - 29.7. 2021Tisovec. Info a prihlasovanie u farára alebo na zborovom webe. Príspevok na výlet je 40€ (v prípade súrodencov je príspevok na dvoch 70€).

- V auguste je možnosť prihlásiť deti vo veku 6 – 14 rokov aj na Denný kresťanský tábor – Veľké egyptské dobrodružstvo – 16. - 20. 8. 2021 – miestom konania bude kostol v Prievidzi. Všetky informácie na prihláškach v kostole a na webe zboru, kde sa dá online prihlásiť. Príspevok za 1 dieťa je 30€, v prípade 2 súrodencov a 50€.

---------------------------

Milodary:

- Pánu Bohu známa sestra z Prievidze venovala z vďaky Pánu Bohu milodar 70€.

- V mesiaci máj 2021 dostal cirkevný zbor prevodom na účet spolu: 90€ (rodiny Mokrá, Hankovská, br. Hurný, rodina Hubinová).

---------------------------

- Ofery 6.6.: Zem. Kostoľany: 80€; Prievidza 82,70€; Handlová: 27€; Spolu: 189,70€.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.