Oznamy 11.7.2021

Oznamy 11.7.2021

Prečítajte si oznamy na nasledujúce obdobie.

Aktivity v týždni:

Služby Božie – 6. nedeľa po Trojici

NEDEĽA  117.´21    8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

            11.15 h.  Nit. Pravno + VP

------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 157.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Služby Božie – 7. nedeľa po Trojici

NEDEĽA  187.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

           11.15 h.  Handlová

------------------------------------------------------------------

Brigáda v kostole

STREDA 21. 7.´21    17.00 h.    Prievidza

-------------------------------------------------------------------

Brigáda pri fare

ŠTVRTOK 227.´21 od 13.00 h.  Zem. Kostoľany

----------------------------------------------------------------------

Služby Božie – 8. nedeľa po Trojici

NEDEĽA  257.´21      8.00 h.  Zem. Kostoľany

                9.30 h.  Prievidza

            11.15 h.  Nit. Pravno

----------------------------------------------------------------------

Oznamy:

- Zborové presbyterstvo sa na svojom zasadnutí 6.7.2021 rozhodlo obsadiť miesto zborového farára pozvaním jedného kandidáta. Zároveň ako kandidáta pozvalo doterajšieho námestného farára, Mgr. Emila Hankovského. Po odobrení dištriktuálnym biskupom bude zvolaný volebný konvent. Predbežný dátum voľby zborového farára je 8.8.2021.

- Zborové presbyterstvo zvoláva volebný konvent na uprázdnené miesto generálneho dozorcu ECAV. Konvent sa uskutoční 8.8.2021 na spoločných Službách Božích o 9.30 h. v Prievidzi.

- Vzhľadom na lepšiu pandemickú situáciu pozývame k spoločenstvu pri káve a občerstvení po Službách Božích na všetkých miestach, kde sa stretávame. Budeme radi, ak prispejete koláčikmi, či keksami alebo službou pri príprave. 

- Mládežnícky výlet pre konfirmandov a mládežníkov 26. - 29.7. 2021 – Tisovec. Info a prihlasovanie na www.ecavprievidza.sk. Príspevok na výlet je 40€ (v prípade súrodencov je príspevok na dvoch 70€).

- Do augusta je možnosť prihlásiť deti vo veku 6 – 14 rokov aj na Denný kresťanský tábor – Veľké egyptské dobrodružstvo – 16. - 20. 8. 2021 – miestom konania bude kostol v Prievidzi. Všetky informácie na prihláškach v kostole a na webe zboru, kde sa dá online prihlásiť. Príspevok za 1 dieťa je 30€, v prípade 2 súrodencov a 50€.

---------------------------

Milodary:

- 3.7.: Rodina Hybská zo Svätého Jura, krstná mama a stará mama venovali pri ksrste Leonarda a Andreja milodar 100€ na potreby cirkevného zboru. - 4.7.: Rodina Pilchová zo Zemianskych Kostolian venovala pri krste dcéry a krstnej dcéry Sofie Pilchovej z vďaky Pánu Bohu a s prosbou o jeho pomoc a požehnanie pri kresťanskej výchove dieťatka milodar 100€ pre potreby cirkevného zboru. - 4.7.: Brat Emil Michalec so Sebedražia venoval z vďaky za uzdravenie po operácii milodar 20€ na potreby cirkevného zboru. - 4.7.: Brat Juraj Minár z Prievidze venoval milodar 20€ na potreby cirkevného zboru. - 4.7.: Brat Bohumil Belák z vďaky za Božie požehnanie a ďalší rok života, s prosbou o Božiu milosť a opateru, venoval milodar 20€.

- V mesiaci jún 2021 boli na účet poukázané bezhotovostné milodary spolu vo výške 70€ od: rodina Kajtárová, Štefan Hurný, rodina Hankovská.

Ofery:

- 4.7.: Zemianske Kostoľany 154,-€, Prievidza 51,60€, Handlová 33,-€. Spolu: 238,60€.

- 5.7.: Zemianske Kostoľany 54,-€, Prievidza 15,-€. Spolu: 69,-€.

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme, Pán Boh nech ich vynahradí svojim požehnaním.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.