Materiál k testu pre konfirmandov

Materiál k testu pre konfirmandov

Zadanie a otázky k testu aj stručné body zo života Pána Ježiša v dokumente

Test 1. 2. ročník - Svätá Trojica.pdf