Kto som ja? Mládežnícky SLEEPOVER na fare 2021

Kto som ja? Mládežnícky SLEEPOVER na fare 2021

Prihláste sa na mládežnícky SLEEPOVER na fare 28. - 29.7.2021

Kde: fara Prievidza

Kedy: 28. - 29. 7. 2021

Vek: od 12 rokov

Poplatok: 10€ – 1 účastník

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť vzhľadom na pandemickú situáciu a podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR.

Začiatok podujatia je 28.7.2021 od 9.00 h. a koniec 29.7. okolo 16.00 h. na fare v Prievidzi.

Vyplniť prihlášku online (aj nižšie na webe)

Vyhlásenie o dezinfekčnosti.pdf

(Vyhlásenie vytlačte a vyplnené a podpísané doneste na podujatie.)

Kde uhradiť príspevok?

IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382

Variabilny symbol: 222

Správa pre prijímateľa: MILODAR na mládež (mena a priezviská prihlásených)

Platba prevodom musí byť potvrdená výpisom o prevode najneskôr v konania SLEEPOVER (28.7.2021).

V hotovosti na farskom úrade alebo v kostole po skončení služieb Božích (do 28.7.2021)

Oblečenie:    športové oblečenie a obuvnáhradné oblečenie, bunda/mikina, v prípade zlého počasia pršiplášť, PREZUVKY, ruksak, hygienické potreby a pod.

Doklady:     preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, OP, vyplnené tlačivo:  Vyhlásenie o dezinfekčnosti. 

Výbava:    fľaša na vodu; spacák, lieky, ktoré účastník užíva; bez zbytočnej elektroniky ako tabletynotebooky a pod.

Keďže charakter podujatia nepresahuje parametre zotavovacieho pobytu, nie je potrebné vykonanie PCR testu účastníka. Každý účastník potrebuje podpísané čestné vyhlásenie o dezinfekčnosti nie staršie ako 1 deň.