Krúžok náboženskej výchovy na fare

Krúžok náboženskej výchovy na fare

Pre deti, ktoré nemôžu absolvovať náboženskú výchovu v škole ponúkame krúžok. 

Milí rodičia, starí rodičia a krstní rodičia, školopovinným deťom, ktorým ich školy neotvoria predmet evanjelickej náboženskej výchovy ponúkame v Prievidzi možnosť prihlásiť sa na KRÚŽOK EVANJELICKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA.

V Prievidzi ponúkame zmiešanej skupine v piatok o 14.00 h.

Ak máte záujem o krúžok náboženstva, ale dieťa navštevuje ZŠ inde ako v Prievidzi (napríklad Handlová, Nováky, Nit. Rudno a pod.) Zavolajte br. farárovi, ktorí sa pokúsi dohodnúť možnosti vyučovania.

Prihlášku je treba podať osobne do rúk farára (0950 598 396), alebo poslať mailom (fara@ecavprievidza.sk) do 19. septembra 2021.

Prihláška na krúžok náboženskej výchovy.odt (vypísať elektronicky a poslať e-mailom)

Prihláška na krúžok náboženskej výchovy.pdf (vytlačiť a odovzdať)