Inštalácia zborového farára - Reportáž RTV

Inštalácia zborového farára - Reportáž RTV

S radosťou oznamujme, že sa v našom zbore bude konať inštalácia zborového farára Emila Hankovského.

Slávnostné Služby Božie budú 18. septembra 2021 o 14.30 h. v našom evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch. Po slávnosti chystáme i spoločné pohostenie, na ktoré sú pozvaní všetci účastníci slávnosti.

Príchod z Prievidze je možný autobusovým spojom alebo vlakom. 

Podujatie bude prebiehať podľa týchto protipandemických opatrení:

- vstup do interíru kostola len s potvrdením o úplnom očkovaní proti COVID-19. 

- Prekrytie horných dýchacích ciest v celom areáli kostola a fary rúškom/ respirátorom, dezinfekcia rúk a zákaz podávať si ruky.

- vstup do areálu kostola možný bez podmienky testovania.

Za pochopenie ďakujeme.