Detský denný tábor 2021

Detský denný tábor 2021

Prihláste deti na Veľké egyptské dobrodružstvo

Kde: Evanjelický kostol v Prievidzi

Kedy: 16. – 20. 08. 2021

Vek: 6 – 14 rokov

Poplatok: 30€ – 1 dieťa (6€ na deň), 50€ – dvaja súrodenci, 70€ – traja súrodenci, 90€ – štyria súrodenci.

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť vzhľadom na pandemickú situáciu a podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vyplniť prihlášku online

Vyhlásenie o dezinfekčnosti

Prihláška v PDF na vytlačenie

(Prihlášku vytlačte ako Brožúru obojstranne alebo na A4 obojstranne)

Kde uhradiť príspevok?

IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382

Variabilny symbol: 111

Správa pre príjmateľa: MILODAR na tábor (mena a priezviská prihlásených)

V hotovosti na farskom úrade alebo v kostole po skončení služieb Božích (do 9.8.2021)

Čo je potrebné priniesť na tábor?

Oblečenie: športové oblečenie a obuv, náhradné oblečenie, bunda/mikina, v prípade zlého počasia pršiplášť, PREZUVKY, ruksak.

Doklady: preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, vyplnené tlačivo: Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Nedatívny PCR test nie starší ako 72h v čase nástupu na 1. deň tábora pre deti od 10 r. Test je preplácaný štátom. prihlásiť naň dieťa treba cez korona.gov.sk.

Výbava: fľaša na vodu; lieky, ktoré dieťa užíva, bez TABLETU!!! Počas tábora absolvujeme aj výlet do okolia Prievidze, kam pôjdeme verejnou dopravou. Ak má dieťa preukaz na vlak-autobus, v daný deň ho bude potrebovať. O konkrétnom dni budeme informovať.

Ďalšie informácie

Prihlášku vyplňte online (alebo v papierovej forme) s uhradením príspevku podľa počtu prihlásených detí. Prevodom na účet najneskôr do 31. júla 2021. Od 1. augusta 2021 je možné príspevok uhradiť len v hotovosti na farskom úrade alebo v našich kostoloch po skončení Služieb Božích. Účastník je prihlásený zaslaním prihlášky a zaplatením poplatku Ukončenie prihlasovania 9. augusta 2021.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce riziko pandémie budeme rešpektovať všetky platné epidemiologické opatrenia ÚVZSR a RÚVZ v Bojniciach. Aktuálne informácie budeme zverejňovať na našom webe.

Pri nástupe na tábor bude potrebné podpísať čestné vyhlásenie o dezinfekčnosti, ktoré je zverejnené na webe pri informáciách o tábore.

Odporúčame, aby sa dieťa a jeho zákonní zástupcovia a príslušníci spoločnej domácnosti 7 dní pred táborom nezdržiavali v zahraničí/nevracali sa zo zahraničia. V prípade nariadenia karantény príslušníka domácnosti alebo dieťaťa počas tábora je potrebné o tom bezodkladne informovať organizátora.

Všetci spolupracovníci tábora, ktorí nebudú v danom čase zaočkovaní proti COVID-19, absolvujú 24 hodín pred začiatkom tábora tzv. antigénový test.

Informácie: Evanjelický a. v. farský úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza

tel.: 046/548 86 08; mobil 0950 598 396

Dovoz detí – rodičia individuálne; príchod každé ráno medzi 6:30 – 7:30.Odvoz detí – rodičia individuálne: poobede medzi 16:00 – 16:30Ak potrebujete pomôcť s odvozom, nahláste to na faru.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.