Aktuálne platné COVID pravidlá v našich kostoloch

Aktuálne platné COVID pravidlá v našich kostoloch

Informácie o aktuálne platných opatreniach pri našom stretávaní.

 ČIERNY OKRES  od 22.11.2021 !!!!!

Povinné nosenie respirátorov v interiéri a dezinfekcia rúk. Povinné rúška pri stretávaní v exteriéri v areáli kostola a fary v Zemianskych Kostoľanoch. 

Kontrola GREENPASSOV. Prosíme, aby ste ich nosili. + zápis do zoznamu prítomných.

Služby Božie
V Zemianskych Kostoľanoch o 8.00 h. v režime OČKOVANÍ a PREKONANÍ (max 50 os. šachovnicové sedenie). Zároveň platí ZÁKAZ stretávania po Službách Božích v zborovke na fare.
V Prievidzi o 9.30 h. v režime OČKOVANÍ a PREKONANÍ . (max. 50 osôb) Rozostupy - šachovnicové sedenie). + ONLINE PRENOS NA YOUTUBE.
V Handlovej o 11.15 h. v párne nedele.  V režime OČKOVANÍ a PREKONANÍ. Bez obmedzenia kapacity. Rozostupy

V Nitrianskom Pravne o 13.00 h.. v nepárne nedele.  V režime OČKOVANÍ a PREKONANÍ. Bez obmedzenia kapacity. Rozostupy

Biblické štúdium

V Prievidzi - streda 16.00. v režime OČKOVANÍ a PREKONANÍ. (max. 50 osôb) Rozostupy - šachovnicové sedenie). + ONLINE PRENOS NA YOUTUBE.

V Zemianskych Kostoľanoch - počas opatrení čierneho okresu nebude.

Konfirmandi a mládež

Bude formou online stretnutí.

Prosíme, aby ste využili možnosti účasti podľa toho, či ste očkovaní alebo nie.
Ďakujeme, že budete rešpektovať platný rozpis opatrení.


OTÁZKY A ODPOVEDE K AKTUÁLNYM OPATRENIAM - ČO MÁME ROBIŤ?.