ZBOROVÝ DEŇ

ZBOROVÝ DEŇ

Pozývame všetkých na program Zborového dňa nášho cirkevného zboru. Svoje si nájdu dospelí aj deti. Ste pozvaní aj na obed vo forme guláša. Na náklady Zborového dňa môžete prispieť do pripravených nádobiek.