Turčianska mládež

Turčianska mládež

Stretnutie mládeže Turca v budove Biblickej školy v Martine. Pozývame mladých na večer vo veľkom spoločenstve s ďalšími mladými, pri hudbe, inšpirujúcej téme, hrách a občerstvení.