Pre ženy - Chvíľka pre teba

Pre ženy - Chvíľka pre teba

Túto nedeľu, 30. júla, stretnutie žien a iba žien v kostole - v zborovej miestnosti na poschodí, o 16:00.