Pamiatka posvätenia kostola Prievidza

Pamiatka posvätenia kostola Prievidza

Pozývame už túto nedeľu do prievidzského kostola, na J. G. Tajovského 27 na oslavu výročia posvätenia, alebo narodeniny nášho kostola. 
Po službách Božích o 9:30 ste približne o 10:45 pozvaní aj na prezentáciu cesty po Izraeli a Jordánsku očami dvoch evanjelických kaplánov