Getsemanská mládež 2024

Getsemanská mládež 2024

Od 11-ročných až po mladých dospelých sa stretneme na Zelený štvrtok, na J. G. Tajovského 27 v Prievidzi. Getsemanská mládež v zelenom. 
Aké by bolo večerať s Ježišom v noci, keď bol zradený?