Zborový deň 2019

Zborový deň 2019

Byť svetlom sveta - Zborový deň v Prievidzi
14. septembra 2019 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. V našom rodinnom kalendári sme mali veľkými písmenami napísaný oznam ZBOROVÝ DEŇ. Veľmi sme sa na toto stretnutie tešili a plní očakávania sme sa naň vybrali. Boli sme zvedaví na program, hostí, ale aj na  úpravu priestoru vedľa nášho kostola, keďže zborový deň sa mal konať vonku v okolí kostola. Všetko bolo super pripravené, pódium, lavičky, stoly, rozostavené stany, ozvučenie a z diaľky bolo vidno nápis „BYŤ SVETLOM SVETA“. To bola téma zborového dňa. 
Program sa začal o 10.00 hod, rodinnými službami Božími, na ktorých sa stretli veriaci zo všetkých fílií nášho zboru. Prítomných pozdravila zástupkyňa mesta Helena Dadíková, ktorá odovzdala pozdrav od pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej a popriala požehnané chvíle. V úvode sa pomodlili sestry Lydka Krpelanová a Renáta Bartová. Služby Božie viedol brat kaplán Emil Hankovský, ktorý po druhej piesni pozval na pódium všetky deti. Pripravil si pre ne príbeh aj s názornou ukážkou.  Prečítal text z Biblie  Mk. 4, 21-22, následne sme spolu s deťmi sledovali, čo sa stane, keď sviečka horí postavená na vedierku a keď sa schová pod vedierko. Deti potom zaspievali dve piesne: Zmrákalo sa vonku a Náš Pán. Služby Božie pokračovali ďalšou piesňou. Hudobným sprievodom nám poslúžili sestra Milka Briatková. Hlavným dopoludňajším kazateľom bol Martin Viglaš, pracovník Slovenského evanjelizačného strediska v Prešove. Priblížil nám prácu EVS, porozprával ako ho Pán Boh priviedol k službe zvestovania evanjelia, hovoril, že aj my máme byť tými, ktorí odrážajú svetlo Pána Ježiša, že máme skúmať Bibliu a nechať sa viesť v našich životoch Pánom Bohom. Na záver služieb sa pomodlil brat Peter Majerík a zaspievali sme poslednú pieseň.
Nasledoval obed v podobe guláša. Ten nám s láskou pripravil brat Ivan Junga. Bol vynikajúci. Prítomní sa potom mohli ponúknuť kávičkou z kávomatu a chutnými koláčmi, ktoré priniesli a nachystali šikovné sestry nášho zboru. Deti sa do sýtosti vyšantili na nafukovacom hrade. Rôzne hry mal pre našich najmenších pripravené brat Vladko Plachý s manželkou.
Poobede program pokračoval rozprávaním misionárky Svetlany Ďuračkovej  z Bánoviec nad Bebravou, ktorá slúži vo Wycliffovej misii. Zoznámila nás s prácou a poslaním spomínanej misie. Interaktívnym spôsobom vyrozprávala príbeh zo Sk 24 kap. o tom, ako Pavol, aj keď bol vo väzení, nesnažil sa obhajovať svoju nevinu, ale napriek tomu rozprával Félixovi o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde. Félix však už Pavla nechcel počúvať. Aj my máme čas, kedy je nám zvestované Božie slovo, môžeme ho počúvať a nevšímať si ho, ale ak to Slovo, ktorým k nám Pán Boh hovorí príjmeme a začneme ho žiť v našich životoch, Pán Boh nás povedie svojimi cestami. Slovo sestry Svetlanky striedala hudba, piesne v podaní mládežníckej skupiny z cirkevného zboru Hybe. V ďalšom vstupe nám sestra Ďuračková prostredníctvom prezentácie ukázala svoje pôsobisko v Ázii.  Záverečná pieseň, ktorá na stretnutí zaznela, bola Rozlúčková. Po jej dospievaní sme sa však nerozišli, zotrvali ešte vo vzájomných rozhovoroch. Zo stretnutia sme odchádzali duchovne posilnení tým, že aj my máme byť svetlom  sveta, aby na nás bolo vidno, že sme Božími deťmi. 
Vrelá vďaka patrí Pánu Bohu za požehnanie, ktoré sme mohli prijať i všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vydarený  priebeh zborového dňa.                              
Iveta Krpelanová