Veľká noc 2023

Veľká noc 2023

Rozpis aktivít zboru počas Tichého týždňa a Veľkej noci.

2.4.2023
Kvetná nedeľa
8:00
 Zemianske Kostoľany pašiové služby Božie; spoveď s Večerou Pánovou
9:30
 Prievidza pašiové služby Božie; spoveď s Večerou Pánovou; detská besiedka
6.4.2023
Zelený štvrtok
16:00
 Prievidza "Getsemanská" mládež
18:00
 Prievidza pripomienka poslednej večere Ježiša s učeníkmi; prislúženie Večere Pánovej
7.4.2023
Veľký piatok
8:00
 Zemianske Kostoľany pašiové služby Božie; spoveď s Večerou Pánovou
9:30
 Prievidza
11:15
 Handlová
9.4.2023
1. slávnosť veľkonočná
8:00
 Zemianske Kostoľany slávnostné služby Božie
9:30
 Prievidza
11:15
 Handlová
10.4.2023
2. slávnosť veľkonočná
8:00
 Zemianske Kostoľany služby Božie
9:30
 Prievidza