Stretnutia v našom zbore - jeseň 2022

Stretnutia v našom zbore - jeseň 2022

Služby Božie a iné príležitosti v septembri a októbri 2022.
04.09.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zem. Kostoľany (Spoveď a VP)
 12. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza (Spoveď a VP)
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA11.15 h.Služby Božie, modlitebňa Nit. Pravno
    
11.09.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany
 13. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza
VOLBY GENERÁL. DOZORCU13.00 h.Služby Božie, modlitebňa Handlová (Spoveď a VP)
    
18.09.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany
 14. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza
  11.15 h.Služby Božie, modlitebňa Nit. Pravno 
Seniorátny deň v Martine09.00 h.Služby Božie, program pre všetky generácie (tus.lutheran.sk)
    
25.09.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany
 15. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza
  13.00 h.Služby Božie, modlitebňa Handlová 
    
02.10.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zem. Kostoľany (Spoveď a VP)
 16. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza (Spoveď a VP)
  11.15 h.Služby Božie, modlitebňa Nit. Pravno (Spoveď a VP)
    
09.10.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany
 17. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza
POĎAKOVANIE ZA ÚRODY13.00 h.Služby Božie, modlitebňa Handlová (Spoveď a VP)
    
16.10.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zem. Kostoľany 
 18. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza 
  11.15 h.Služby Božie, modlitebňa Nit. Pravno 
    
23.10.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany
 19. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza
  13.00 h.Služby Božie, modlitebňa Handlová
    
30.10.´22NEDEĽA08.00 h.Služby Božie, kostol Zem. Kostoľany 
 20. po Trojici09.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza 
ROZLÚČKA S BRATOM FARÁROM11.15 h.Služby Božie, modlitebňa Nit. Pravno 
    
31.10.´22PONDELOK16.30 h.Služby Božie, kostol Prievidza
PAMIATKA REFORMÁCIE18.00 h.Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany