Spomienka na misionárov viery

Spomienka na misionárov viery

Služby Božie na sviatok vierozvestcov Slovanov 5.7.2022
Služby Božie na Cyrila a Metoda v utorok 5.7.2022 budú v Zemianskych Kostoľanoch o 8.00 h. a v Prievidzi o 9.30 h.