POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY od ECAV na Slovensku

POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY od ECAV na Slovensku

Milé sestry a bratia, prinášame niekoľko možností ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou na Ukrajine.

V prvom rade osobnými modlitbami. Pomocou nám môže byť aj Modlitba za Ukrajinu.

ECAV praktická pomoc. Aké máme možnosti? Evanjelická cirkev ponúka viacero foriem ako sa môžeme zapojiť do pomoci ľuďom postihnutých vojnou.

Naša cirkev má skúsenosti s humanitárnou pomocou utečencom pri vojnách v krajinách bývalej Juhoslávie v deväťdesiatych rokoch, alebo osem rokov starú skúsenosť s pomocou utekajúcim pred vojnovým konfliktom v Donbase. Terajšie rozmery vojny na Ukrajine a očakávaná veľkosť vlny utečencov však nemajú žiaden porovnateľný historický precedens. Čas plynie veľmi rýchlo, ľudia prúdia cez hranice, treba im pomáhať a jednať veľmi efektívne. Z tohto dôvodu sa už teraz vedenie ECAV obracia na členov našej cirkvi s týmito informáciami a výzvami:

1. FINANČNÁ ZBIERKA

Predsedníctvo ECAV, VD a ZD vyhlásilo Zbierku pre Ukrajinu. Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odessa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!

2. MOŽNOSŤ UBYTOVANIA UTEČENCOV

Ďakujeme tým cirkevným zborom ba i jednotlivcom, ktorí už sľúbili poskytnúť svoje priestory (ubytovne, zborové domy, zborové miestnosti) pre utečencov z Ukrajiny. Momentálne ich už máme 450 lôžok. Naše možnosti koordinujeme s MV SR, EPS ako aj Prešovským či Košickým samosprávnym krajom. Styčnou osobou medzi nimi a Vami bude brat tajomník biskupa VD Marek Cingeľ (tajomnik@vdecav.sk; 0908/368889). V prípade potreby ubytovania budú oslovené konkrétne cirkevné zbory či jednotlivci podľa požiadaviek a potrieb utečencov bratom tajomníkom a bude dohodnutý termín, čas príchodu, počet utečencov. Je potrebné rátať s tým, že bude treba byť pripravený kedykoľvek (i v nočnú hodinu) prijať utečencov. Rátame s tým, že utečencom z Ukrajiny zabezpečíte ubytovanie, stravu a vhodné hygienické podmienky. Finančné krytie výdavkov bude možné  hradiť z cirkevných a možno aj štátnych finančných prostriedkov.

Ak máte teda možnosť ubytovať vo svojom cirkevnom zbore, v domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte, môžete tak urobiť cez formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8  (www.ecav.sk)


3. MOŽNOSŤ DOBROVOĽNÍCTVA

Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníkaktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej EPS v OZ a OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra SR, ktoré sa budú oficiálne angažovať v oblasti pomoci utečencom: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9 (www.ecav.sk)

 

4. HUMANITÁRNA ZBIERKA

Prebieha vo východných seniorátoch ECAV.


CZ ECAV Zemianske Kostoľany - Čo chceme robiť my?

1. Pripravili sme 1-izbový byt v Handlovej pre prichýlenie jednej rodiny z Ukrajiny. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli materiálne aj vlastným časom a prácou. 

2. Zapojenie sa do finančnej zbierky prostredníctvom označných zberných miest v kostoloch, ktoré poukážeme na oficiálny učet ECAV.

3. Zapojenie sa do humanitárnej zbierky v sprolupráci s Ekumenicku pastoračnou službou Ozbrojených síl SR, ktorá bude v najbližších dňoch ohlásená – zber materiálu na fare v Zemianskych Kostoľanoch.