Podujatia od 15.4 do 8.5.

Podujatia od 15.4 do 8.5.

Pravidelné aj nepravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore. Bohoslužby, biblické hodiny, mládeže,chlapské raňajky...

SOBOTA

15.4.

08:00

Chlapské raňajky v kostole Prievidza

16:00

Mládež v kostole, Prievidza

NEDEĽA

1. po Veľkej noci

16.4.

08:00

SB Zem. Kostoľany

09:30

SB Prievidza 

STREDA

19.4.

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol Prievidza

ŠTVRTOK

20.4.

13:00/
 15:00

Brigáda pri kostole Zemianske Kostoľany

17:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara Zemianske Kostoľany

SOBOTA

22.4.

16:00

Mládež v kostole Prievidza

NEDEĽA
 2. po Veľkej noci

23.4.

08:00

SB Zem. Kostoľany

09:30

SB Prievidza 

11:15

SB Handlová -výročie posvätenia modlitebne

STREDA

26.4.

15:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, modlitebňa Handlová

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol Prievidza

ŠTVRTOK

27.4.

13:00/
 15:00

Brigáda pri kostole Zemianske Kostoľany

17:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara Zem. Kostoľany

SOBOTA

29.4.

16:00

Mládež v kostole Prievidza

NEDEĽA
 3. po Veľkej noci

30.4.

08:00

SB Zem. Kostoľany

09:30

SB Prievidza 

STREDA

3.5.

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol Prievidza

ŠTVRTOK

4.5.

13:00/
 15:00

Brigáda pri kostole Zemianske Kostoľany

17:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara Zem. Kostoľany

SOBOTA

6.5.

16:00

Mládež v kostole Prievidza

NEDEĽA
 4. po Veľkej noci

7.5.

08:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza  so spoveďou a VP

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

PONDELOK

8.5.

 

Spoločná prechádzka s opekačkou v Malinovej