Pašie a Veľkonočné sviatky 2022

Pašie a Veľkonočné sviatky 2022

Rozpis Služieb Božích na pašiové nedele, Veľký týždeň, a Veľkonočné sviatky 2022

03.04.´22NEDEĽA
08.00 h.Pašiové Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany

Smrtná nedeľa09.30 h.Pašiové Služby Božie, kostol Prievidza

Spoveď a13.00 h.Pašiové Služby Božie, modlitebňa Handlová

Večera Pánova
14.45 h.Pašiové Služby Božie, klub dôchodcov Nitrianske Pravno
10.04.´22NEDEĽA08.00 h.Pašiové Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany

Kvetná nedeľa09.30 h.Pašiové Služby Božie, kostol Prievidza


13.00 h.Pašiové Služby Božie, modlitebňa Handlová
14.04.´22Zelený ŠTVRTOK18.00 h.Ustanovenie Večere Pánovej - Modlitebný večer - Prievidza
15.04.´22Veľký PIATOK08.00 h.Pašiové Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany

Spoveď a09.30 h.Pašiové Služby Božie, kostol Prievidza

Večera Pánova13.00 h.Pašiové Služby Božie, modlitebňa Handlová
17.04.´221. SLÁVNOSŤ08.00 h.Slávnostné Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany

VEĽKONOČNÁ09.30 h.Slávnostné Služby Božie, kostol Prievidza


13.00 h.Nešporné Služby Božie, modlitebňa Handlová


14.45 h.Nešporné Služby Božie, klub dôchodcov Nitrianske Pravno
18.04.´222. SLÁVNOSŤ08.00 h.Sviatočné Služby Božie, kostol Zemianske Kostoľany

VEĽKONOČNÁ09.30 h.Sviatočné Služby Božie, kostol Prievidza