Oznamy 5.6.2022

Oznamy 5.6.2022

08.06.´22STREDA16.00 h.Biblické štúdium v kostole v Prievidzi
09.06.´22ŠTVRTOK
13.00 h.
Brigáda v areáli kostola Zemianske Kostoľany
10.06.´22PIATOK14.00 h.Náboženská výchova na fare v Prievidzi
11.06.´22
SOBOTA
17.00 h.Nácvik Konfirmačnej slávnosti v kostole v Prievidzi
12.06.´22NEDEĽA09.30 h.Slávnosť Konfirmácie - Služby Božie, kostol Prievidza
16.06.´22ŠTVRTOK13.00 h.Brigáda v areáli kostola Zemianske Kostoľany
17.06.´22PIATOK
14.00 h.Náboženská výchova na fare v Prievidzi
18.06.´22SOBOTA16.00 h.Letná opekačka pre rodiny, mládež a konfirmandovZemianske Kostoľany
19.06.´22NEDEĽA
08.00 h.Služby Božie - kostol Zemianske Kostoľany


09.30 h.Služby Božie - kostol Prievidza


13.00 h.Nešporné služby Božie - modlitebňa Handlová
2.6. sme sa pohrebom v Prievidzi rozlúčili so sestrou Vlastou Petrášovou, r. Součekovou, ktorá zomrela vo veku 80 rokov.
Biblická hodina v stredu o 16.00
Sobota 11.06.2022 o 17.00 – nácvik pred Konfirmáciou
Nedeľa 12.06.2022 o 9.30 spoločné služby Božie pri príležitosti konfirmácie v Prievidzi.

Milodary:
sestra Hudákovávenovala z vďaky za životné jubileum milodar 40€.
Sestra Ižová s Vďaky Pánu Bohu za požehnanie a ochranu rodiny venovala milodar 20€.
Rodina Petrášová pri pohrebe Vlasty Petrášovej venovala milodar 75€.
Rodina Krpelanová venovala 50€ na potreby spojené s ubytovaním Ukrajincov v Handlovej.
Rodina Hankovská venovala 50€ pre potreby zboru z vďaky pri krste najmladšieho vnuka Daniela.